fbpx

TOKYO FUJI NIKKO ROMANTIC AUTUMN

ราคาเริ่มต้น ฿ 56,900
รหัสทัวร์ QQGO2NRT-TG054
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  HIGHLIGHT พักโรงแรมในโตเกียว 2 คืน
  • พักออนเซ็น 2 คืน ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร
  • ศาลเจ้าโทโชคุ -น้ำตกเคง่อน – เมืองคาวาโกเอะ
  • ศาลเจ้าฮิคาวะ – ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ
  • ช้อปปิ้ง ชินจูกุ – อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 23.55 – 07.40)
2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ – น้ำตกเคง่อน – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ KINUKAWA ONSEN AREA หรือเทียบเท่า
3 เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ YAMANASHI AREA หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – กิจกรรม ชงชา – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – โตเกียว – ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ TOKYO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า
5 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) TOKYO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุซะ – ห้างอิออน มอลล์ นาริตะ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.25 – 21.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 24 พ.ย.67 56,900 12,900 จอง
จอง
22 – 27 พ.ย.67 56,900 12,900 จอง
จอง
26 พ.ย. – 01 ธ.ค.67 58,900 12,900 จอง
จอง
03 – 08 ธ.ค.67 56,900 12,900 จอง
จอง
06 – 11 ธ.ค.67 58,900 12,900 จอง
จองสอบถาม