fbpx

TOKYO KAMIKOCHI FUJI KAWAGOE “ซุปตาร์คามิโคจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี”

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ TTNXJ164
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไฮไลท์!! สัมผัสความงามของดอกไม้นานาชนิด ณ สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะ
  • ไฮไลท์!! คามิโคจิ หุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ
  • ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ 
  • ชินจูกุ พร้อมเช็คอิน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวยักษ์ 3 มิติ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ600 (23:55 – 08:00)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – เมืองมัตสึโมโตะ – อิออนมอลล์ มัตสึโมโตะ ALPICO PLAZA HOTEL, MASTUMOTO หรือเทียบเท่า★★★
3 เมืองมัตสึโมโตะ – เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – เมืองยามานาชิ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
4 เมืองยามานาชิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ –เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
5 เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)** THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ601 (09:15 – 14:00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25 – 30 พฤษภาคม 2567 32,888 จอง
จอง
31 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 2567 33,888 จอง
จอง
01 – 06 มิถุนายน 2567 33,888 จอง
จอง
02 – 07 มิถุนายน 2567 33,888 จอง
จอง
12 – 17 มิถุนายน 2567 32,888 จอง
จอง
13 – 18 มิถุนายน 2567 32,888 จอง
จอง
20 – 25 มิถุนายน 2567 32,888 จอง
จอง
27 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567 32,888 จอง
จอง
28 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2567 32,888 จอง
จอง
29 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2567 32,888 จอง
จอง
30 มิถุนายน – 05 กรกฎาคม 2567 32,888 จอง
จอง
03 – 08 กรกฎาคม 2567 33,888 จอง
จอง
06 – 11 กรกฎาคม 2567 33,888 จอง
จอง
07 – 12 กรกฎาคม 2567 33,888 จอง
จอง
08 – 13 กรกฎาคม 2567 33,888 จอง
จอง
09 – 14 กรกฎาคม 2567 33,888 จอง
จอง
16 – 21 กรกฎาคม 2567 33,888 จอง
จอง
17 – 22 กรกฎาคม 2567 33,888 จอง
จอง
18 – 23 กรกฎาคม 2567 35,888 จอง
จอง
19 – 24 กรกฎาคม 2567 35,888 จอง
จอง
20 – 25 กรกฎาคม 2567 35,888 จอง
จอง
21 – 26 กรกฎาคม 2567 35,888 จอง
จอง
25 – 30 กรกฎาคม 2567 35,888 จอง
จอง
26 – 31 กรกฎาคม 2567 35,888 จอง
จอง
27 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2567 35,888 จอง
จอง
28 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2567 33,888 จอง
จอง
11 – 16 สิงหาคม 2567 33,888 จอง
จอง
13 – 18 กันยายน 2567 33,888 จอง
จอง
20 – 25 กันยายน 2567 29,888 จอง
จอง
27 กันยายน – 02 ตุลาคม 2567 33,888 จอง
จองสอบถาม