fbpx

TOKYO FUJI Mt.OMURO SHOPPING

ราคาเริ่มต้น ฿ 76,900
รหัสทัวร์ QQGO2NRT-TG050
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  HIGHLIGHT นั่งกระเช้าชมความสวยงามของภูเขาโอมูโระ 
  • พักโรงแรมในโตเกียว 2 คืน
  • แช่ออนเซ็น 2 คืน ไหว้พระขอพร พระใหญ่ ไดบุตสึ 
  • ศาลเจ้าฮาโกเน่ / หุบเขาโอวาคุดานิ
  • วัดอาซากุสะ/ อิสระช้อปปิ้งโตเกียว / เมนูขาปูยักษ์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 23.50 – 08.10)
2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองคามาคุระ – วัดโคโตคุอิน – ภูเขาโอมูโระ – นั่งกระเช้า ภูเขาโอมูโระ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ATAMI NEW FUJIYA ONSEN หรือเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – เมนูขาปูยักษ์ SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – ภูเขาไฟฟูจิ – กิจกรรม ชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ THE B IKEBUKURO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) THE B IKEBUKURO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (TG677 17.25–21.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 – 22 พ.ค.67 54,900 12,900 จอง
จอง
21 – 26 พ.ค.67 54,900 12,900 จอง
จอง
24 – 29 พ.ค.67 54,900 12,900 จอง
จอง
28 พ.ค. – 02 มิ.ย.67 49,900 12,900 จอง
จองสอบถาม