fbpx

OSAKA KYOTO TAKAYAMA DAYFLIGHT

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ TTNXJ173
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • ชม สะพานโทเก็ตสึเคียว ข้ามแม่น้ำโออิงาว่าบริเวณเชิงเขาอาราชิยาม่า
  • ชม สวนป่าไผ่ ชื่อดังของอาราชิยาม่า
  • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าเฮอัน
  • ชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิ
  • ช้อปปิ้ง LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA
  • ย่านช้อปปิ้งของเมืองโอซาก้า


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ที่พัก XJ610 (12:20 – 20:05) SUMIICHI HOTEL KANSAI หรือเทียบเท่า★★★
2 เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ HOTEL THE B, NAGOYA หรือเทียบเท่า★★★
3 เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า HOTEL THE B, NAGOYA หรือเทียบเท่า★★★
4 เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองโอซาก้า – LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA HOTEL B SUITES NAMBA, OSAKA หรือเทียบเท่า★★★
5 เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้าXJ611 (21:20 – 01:15+1)
6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 06 พฤษภาคม 2567 33,888 จอง
จอง
15 – 20 พฤษภาคม 2567 29,888 จอง
จอง
05 – 10 มิถุนายน 2567 29,888 จอง
จอง
12 – 17 มิถุนายน 2567 29,888 จอง
จอง
19 – 24 มิถุนายน 2567 29,888 จอง
จอง
04 – 09 กันยายน 2567 29,888 จอง
จอง
25 – 30 กันยายน 2567 29,888 จอง
จอง
02 – 07 ตุลาคม 2567 31,888 จอง
จองสอบถาม