fbpx

OSAKA KYOTO NAGOYA FREEDAY ซุปตาร์…โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี…แดงอมส้ม

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,888
รหัสทัวร์ TTNXJ186
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  หุบเขาโครังเค
  • เมืองเกียวโต –การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
  • เมืองโอซาก้า –  LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  •  **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ612 (01:00 – 08:50)
2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า HOTEL THE B, NAGOYA หรือเทียบเท่า ★★★
3 เมืองนาโกย่า – หุบเขาโครังเค – เมืองเกียวโต – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ HOTEL B SUITES NAMBA, OSAKA หรือเทียบเท่า ★★★
4 เมืองโอซาก้า – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (ไม่มีรถบริการ)** HOTEL B SUITES NAMBA, OSAKA หรือเทียบเท่า ★★★
5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ613 (09:55 – 14:05)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 06 ตุลาคม 2567 29,888 8,000 จอง
จอง
03 – 07 ตุลาคม 2567 29,888 8,000 จอง
จอง
04 – 08 ตุลาคม 2567 29,888 8,000 จอง
จอง
05 – 09 ตุลาคม 2567 26,888 8,000 จอง
จอง
06 – 10 ตุลาคม 2567 29,888 8,000 จอง
จอง
07 – 11 ตุลาคม 2567 31,888 8,000 จอง
จอง
08 – 12 ตุลาคม 2567 31,888 8,000 จอง
จอง
09 – 13 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) 31,888 8,000 จอง
จอง
10 – 14 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) 31,888 8,000 จอง
จอง
11 – 15 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) 31,888 8,000 จอง
จอง
12 – 16 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) 31,888 8,000 จอง
จอง
13 – 17 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) 31,888 8,000 จอง
จอง
14 – 18 ตุลาคม 2567 31,888 8,000 จอง
จอง
15 – 19 ตุลาคม 2567 31,888 8,000 จอง
จอง
16 – 20 ตุลาคม 2567 31,888 8,000 จอง
จอง
17 – 21 ตุลาคม 2567 31,888 8,000 จอง
จอง
18 – 22 ตุลาคม 2567 31,888 8,000 จอง
จอง
19 – 23 ตุลาคม 2567 31,888 8,000 จอง
จอง
20 – 24 ตุลาคม 2567 (บัส1) (วันปิยมหาราช) 35,888 8,000 จอง
จอง
20 – 24 ตุลาคม 2567 (บัส2) (วันปิยมหาราช) 35,888 8,000 จอง
จอง
21 – 25 ตุลาคม 2567 (วันปิยมหาราช) 35,888 8,000 จอง
จอง
22 – 26 ตุลาคม 2567 (วันปิยมหาราช) 35,888 8,000 จอง
จอง
23 – 27 ตุลาคม 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
24 – 28 ตุลาคม 2567 (บัส1) 35,888 8,000 จอง
จอง
24 – 28 ตุลาคม 2567 (บัส2) 35,888 8,000 จอง
จอง
25 – 29 ตุลาคม 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
26 – 30 ตุลาคม 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
01 – 05 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
02 – 06 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
05 – 09 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
06 – 10 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
07 – 11 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
08 – 12 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
09 – 13 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
12 – 16 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
13 – 17 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
14 – 18 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
15 – 19 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
16 – 20 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
19 – 23 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
20 – 24 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
21 – 25 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
22 – 26 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
23 – 27 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จอง
26 – 30 พฤศจิกายน 2567 35,888 8,000 จอง
จองสอบถาม