fbpx

HELLO NINH BINH ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,555
รหัสทัวร์ PV-VITNB5D3N-VN
สายการบิน Vietnam Airlines / VN
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งรถราง+กระเช้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน
  • จุดเช็คอินแห่งใหม่ MOANA SAPA CAFE
  • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
  • ล่องเรือตามก๊ก
  • เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ชาบูแซลมอล และไวน์ท่านละ 1 แก้ว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม – นิงห์บิงห์ NAM HOA HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า (นิงห์บิงห์)
2 ล่องเรือตามก๊ก – ซาปา - โบสถ์หิน LACASA HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า (ซาปา)
3 หมู่บ้านก๊าดก๊าด - MOANA CAFÉ - นั่งรถราง+ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาฟานซีปัน - ตลาดไนต์ซาปา LACASA HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า (ซาปา)
4 ร้านเยื่อไผ่ – เดินทางไปลาวกาย – ชายแดนจีน เวียดนาม - ถ่ายรูปสุสานลุงโฮ จัตุรัสบาดิน (ด้านนอก) – ร้าน OTOP - ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย FIRST EDEN 3 ดาว หรือเทียบเท่า (ฮานอย)
5 วัดเฉินก๊วก - เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09-13 พ.ค. 67 15,555 3,500 จอง
จอง
11-15 พ.ค. 67 15,555 3,500 จอง
จอง
16-20 พ.ค. 67 15,555 3,500 จอง
จอง
18-22 พ.ค. 67 15,555 3,500 จอง
จอง
23-27 พ.ค. 67 15,555 3,500 จอง
จอง
25-29 พ.ค. 67 15,555 3,500 จอง
จอง
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 67 17,999 3,500 จอง
จอง
18-22 ก.ค. 67 17,999 3,500 จอง
จอง
19-23 ก.ค. 67 18,999 3,500 จอง
จอง
24-28 ก.ค. 67 16,999 3,500 จอง
จอง
25-29 ก.ค. 67 18,999 3,500 จอง
จอง
27-31 ก.ค. 67 16,999 3,500 จอง
จอง
08-12 ส.ค. 67 18,999 3,500 จอง
จอง
09-13 ส.ค. 67 18,999 3,500 จอง
จอง
17-21 ส.ค. 67 15,555 3,500 จอง
จอง
24-28 ส.ค. 67 15,555 3,500 จอง
จอง
04-08 ก.ย. 67 15,555 3,500 จอง
จอง
11-15 ก.ย. 67 15,555 3,500 จอง
จอง
13-17 ก.ย. 67 15,555 3,500 จอง
จอง
19-23 ก.ย. 67 15,555 3,500 จอง
จอง
21-25 ก.ย. 67 15,555 3,500 จอง
จอง
26-30 ก.ย. 67 15,555 3,500 จอง
จองสอบถาม