fbpx

ฮ่องกง มูเรียกทรัพย์ ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,900
รหัสทัวร์ QQGO1HKG-EK042
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน
  • หมุนกังหัน ขอพรเสริมดวงเทพเจ้าแชกง
  • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
  • ช้อปปิ้งจุใจย่านจิมซาจุ่ย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติฮ่องกง (EK384 BKK-HKG 14:00-18:05) – อะ ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์ Dorsett Tsun Wan Hotel หรือ iclub To Kwa Wan Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) *รวมบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ และรวมค่ารถไป-กลับพร้อมคณะ* Dorsett Tsun Wan Hotel หรือ iclub To Kwa Wan Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385 HKG-BKK 21:30-23:45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 – 08 ก.ย. 67 21,900 6,900 จอง
จอง
07 – 09 ก.ย. 67 21,900 6,900 จอง
จอง
13 – 15 ก.ย. 67 21,900 6,900 จอง
จอง
14 – 16 ก.ย. 67 21,900 6,900 จอง
จอง
21 – 23 ก.ย. 67 21,900 6,900 จอง
จอง
27 – 29 ก.ย. 67 21,900 6,900 จอง
จอง
28 – 30 ก.ย. 67 21,900 6,900 จอง
จอง
11 – 13 ต.ค. 67 23,900 6,900 จอง
จอง
12 – 14 ต.ค. 67 23,900 6,900 จอง
จอง
18 – 20 ต.ค. 67 22,900 6,900 จอง
จอง
19 – 21 ต.ค. 67 22,900 6,900 จอง
จอง
21 – 23 ต.ค. 67 22,900 6,900 จอง
จอง
23 – 25 ต.ค. 67 22,900 6,900 จอง
จอง
25 – 27 ต.ค. 67 22,900 6,900 จอง
จอง
27 – 29 ต.ค. 67 22,900 6,900 จอง
จองสอบถาม