fbpx

UNSEEN SHIKOKU ONSEN AUTUMN

ราคาเริ่มต้น ฿ 62,900
รหัสทัวร์ QQGO2KIX-TG006
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีฟรีเดย์ – เกาะชิโกกุ ออนเซ็น 300 ปี โดโงะออนเซ็น
  • กิจกรรมนั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อนขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า
  • กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนริทสึริน
  • ชมปราสาทฮิเมจิหนึ่งในมรดกโลก – ชมเมืองเก่าคุราชิกิ
  • ถนนโดโงะ ไฮคาระ – หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ
  • พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู –สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ
  • ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โดทงโบริ – อิออน มอลล์ริงกุ เซ็นนัน
  • พักออนเซ็น 3 คืน พักโอซาก้า 1 คืน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 : 23.59-07.30)
2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองฮิเมจิ - ปราสาทฮิเมจิ (ด้านนอก) - เมืองเก่าคุราชิกิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ KURASHIKI HOTEL หรือ เทียบเท่า [♨]
3 ผ่านชมสะพานทาทาระ - เกาะชิโกกุ – เมืองมัตสึยามะ – กิจกรรมนั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อนขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า – ถนนโดโงะ ไฮคาระ – หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ – ออนเซ็น 300ปี โดโงะ ออนเซ็น – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ DOGO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า [♨]
4 พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู – ชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ – ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ KOTOSANKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า [♨]
5 จังหวัดคางาวะ – กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนสวย ณ สวนริทสึริน –ช้อปปิ้งอาเขตทากามาทสึ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โดทงโบริ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - อิออน มอลล์ริงกุ เซ็นนัน– โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG673 17.35-21.25)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22-27 ตุลาคม 2567 (วันปิยมหาราช) 62,900 12,900 จอง
จอง
19-24 พฤศจิกายน 67 62,900 12,900 จอง
จองสอบถาม