มหัศจรรย์…เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ BT-VN63_QH
สายการบิน Bamboo Airways [QH]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย
  • ล่องเรือรับประทานอาหารเย็น
  • โฮจิมินห์ซิตี้
  • ลำธารนางฟ้า
  • นั่งกระเช้าวัดตั๊กลัม


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่) • นั่งรถจี๊ปสู่ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง VIPOL 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองมุยเน่ มาตรฐานเวียดนาม
2 มุยเน่ • ลำธารนางฟ้า • ดาลัด • นั่งกระเช้าวัดตั๊กลัม • Lumiere Light Garden KINGS DA LAT HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองดาลัด มาตรฐานเวียดนาม
3 ดาลัด • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย • น้ำตกดาตันลา • โฮจิมินห์ซิตี้ • ไปรษณีย์กลาง • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • ล่องเรือรับประทานอาหารเย็น TTC AIRPORT HOTEL 3* หรือเทียบเท่า ณ โฮจิมินห์ซิตี้ มาตรฐานเวียดนาม
4 โฮจิมินห์ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 16 พ.ค. 66 11,999 จอง
จอง
18 – 21 พ.ค. 66 12,999 จอง
จอง
06 - 09 ก.ค. 66 13,999 จอง
จอง
20 – 23 ก.ค. 66 13,999 จอง
จอง
28 – 31 ก.ค. 66 14,999 จอง
จอง
29 ก.ค. – 01 ส.ค. 66 14,999 จอง
จอง
11 – 14 ส.ค. 66 14,999 จอง
จอง
19 – 22 ส.ค. 66 12,999 จอง
จอง
24 – 27 ส.ค. 66 11,999 จอง
จอง
07 – 10 ก.ย. 66 12,999 จอง
จอง
21 – 24 ก.ย. 66 12,999 จอง
จอง
28 ก.ย. – 01 .ต.ค. 66 12,999 จอง
จอง
05 – 08 ต.ค. 66 13,999 จอง
จอง
12 – 15 ต.ค. 66 13,999 จอง
จอง
19 – 22 ต.ค. 66 13,999 จอง
จอง
21 – 24 ต.ค. 66 13,999 จอง
จอง