fbpx

มหัศจรรย์…เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง-ไม่ลงร้าน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999
รหัสทัวร์ BT-TFU12_8L
สายการบิน Lucky Air / 8L
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานหวงหลง
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว    
  • ทะเลสาบเต๋อซี 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู • สถานีรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู • อุทยานหวงหลง RUN DU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว RUN DU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองโบราณซงพาน • ทะเลสาบเต๋อซี • สะพานอันชุน เมืองโบราณซงพาน • ทะเลสาบเต๋อซี • สะพานอันชุน
5 ศูนย์หมีแพนด้า • ถนนซอยกว้างซอยแคบ • ถนนไท่กู่หลี่ • วัดต้าฉือ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก พักที่ RUNHE BAIYUE HOTEL
6 ถนนโบราณจินหลี่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 10 เมษายน 2567 23,999 จอง
จอง
07 – 12 เมษายน 2567 22,999 จอง
จอง
10 – 15 เมษายน 2567 25,999 จอง
จอง
12 – 17 เมษายน 2567 26,999 จอง
จอง
14 – 19 เมษายน 2567 25,999 จอง
จอง
17 – 22 เมษายน 2567 22,999 จอง
จอง
19 – 24 เมษายน 2567 24,999 จอง
จอง
21 – 26 เมษายน 2567 23,999 จอง
จอง
24 – 29 เมษายน 2567 24,999 จอง
จอง
26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2567 24,999 จอง
จอง
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2567 23,999 จอง
จอง
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2567 23,999 จอง
จองสอบถาม