fbpx

มหัศจรรย์…เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 34,999
รหัสทัวร์ BT-TFU05_9C
สายการบิน Spring Airlines [9C]
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ 
  • ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก     
  •  อุทยานแห่งชาติหวงหลง
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว 
  • ผ่านชมทะเลสาบเต๋อซี 
  • เมืองโบราณซงพาน 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู พักที่ SERENGETI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 ผ่านชมทะเลสาบเต๋อซี • เมืองโบราณซงพาน • เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว พักที่ JIUYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) • เมืองฉวนจูซื่อ พักที่ MINJIANG HAOTING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 นั่งกระเช้าหวงหลง • อุทยานแห่งชาติหวงหลง • เมืองตูเจียงเยี่ยน พักที่ HOLIDAY CENTER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 เมืองตูเจียงเยี่ยน • จัตุรัสหย่างเทียนวู • รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ • ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า • เมืองเฉิงตู • ถนนไท่กู่ลี่หลิน • สะพานอันชุน • ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก พักที่ SERENGETI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
6 สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-17 ตุลาคม 2566 34,999 จอง
จอง
13-18 ตุลาคม 2566 34,999 จอง
จอง
18-23 ตุลาคม 2566 35,999 จอง
จอง
21-26 ตุลาคม 2566 36,999 จอง
จองสอบถาม