fbpx

มหัศจรรย์…ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4 ดาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,999
รหัสทัวร์ BT-HAN44_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”
  • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
  • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน 
  • Moana Sapa 
  • สะพานแก้วมังกรเมฆ  
  • หมู่บ้านชาวเขาตลาดซาปา 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ • กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม • หมู่บ้านชาวเขา ตลาดซาปา SAPA CHARM HOTEL 4*
2 ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • สะพานแก้วมังกรเมฆ SAPA CHARM HOTEL 4*
3 ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย FTE BA DINH HOTEL 4*
4 ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ร้านขายของฝาก • ฮานอย • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 14 ม.ค. 67 16,999 จอง
จอง
12 - 15 ม.ค. 67 17,999 จอง
จอง
18 - 21 ม.ค. 67 16,999 จอง
จอง
25 - 28 ม.ค. 67 17,999 จอง
จอง
01 - 04 ก.พ. 67 16,999 จอง
จอง
02 - 05 ก.พ. 67 17,999 จอง
จอง
16 - 19 ก.พ. 67 18,999 จอง
จอง
22 - 25 ก.พ. 67 18,999 จอง
จอง
23 - 26 ก.พ. 67 19,999 จอง
จอง
29 ก.พ. - 03 มี.ค. 67 17,999 จอง
จอง
01 - 04 มี.ค. 67 17,999 จอง
จอง
07 - 10 มี.ค. 67 17,999 จอง
จอง
08 - 11 มี.ค. 67 16,999 จอง
จอง
14 - 17 มี.ค. 67 17,999 จอง
จอง
15 - 18 มี.ค. 67 16,999 จอง
จอง
21 - 24 มี.ค. 67 17,999 จอง
จอง
22 - 25 มี.ค. 67 16,999 จอง
จอง
04 – 07 พ.ค. 67 21,999 จอง
จอง
16 – 19 พ.ค. 67 18,999 จอง
จอง
01 – 04 มิ.ย. 67 209,999 จอง
จอง
20 – 23 มิ.ย. 67 17,999 จอง
จอง
04 – 07 ก.ค. 67 17,999 จอง
จอง
20 – 23 ก.ค. 67 20,999 จอง
จอง
27 – 30 ก.ค. 67 19,999 จอง
จอง
10 – 13 ส.ค. 67 21,999 จอง
จอง
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 67 18,999 จอง
จอง
12 – 15 ก.ย. 67 18,999 จอง
จอง
26 – 29 ก.ย. 67 17,999 จอง
จอง
12 – 15 ต.ค. 67 21,999 จอง
จอง
26 – 29 ต.ค. 67 18,999 จอง
จองสอบถาม