fbpx

สวยทุกจุดเช็คอิน หยุดเปลี่ยนโปรไฟล์ Instagram East Europe AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY

ราคาเริ่มต้น ฿ 64,888
รหัสทัวร์ ITVEEK73
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 7วัน 4คืน
ประเทศ ออสเดรีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ออสเตรีย ชมเมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบ พระราชวังเชินบรุนน์ เมืองลินซ์ จตุรัสเอาท์พลัทซ์ ช้อปปิ้งเอาท์เล็ทสินค้แบรนด์เนม

เช็ก เข้าชมปราสาทปราก ถนนทองคำ สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ถ่ายภาพไฮไลท์! ปรสาทครุมลอฟ

สโลวาเกีย เช็คอินสถานที่ชื่อดัง ปราสาทบราติสลาวา

ฮังการี ล่องเรือชมความงามแม่น้ำดานูบ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในยุโรป ชมความน่าหลงไหลของ ปราสาทบูดาเปสต์ สะพานชาร์ลส์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
2 EK385 BKK-DXB 01.35 - 04.45 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย EK127 DXB-VIE 08.55 - 12.55 – กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟบวร์ก - ศาลาว่าการกรุงเวียนนา Austria Trend Ananas หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 กรุงเวียนนา – เมืองฮัลส์สตัทท์ – เมืองลินซ์ – พิพิธภัณฑ์แห่งโลกอนาคต – จัตุรัสเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าลินซ์ - โรงละครลินซ์ Trans World Hotel Donauwelle หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 เมืองลินซ์ - เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังเก่า – มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา - ถนนทองคำ Clarion Congress Hotel Prague - CPI Hotels a.s. หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี IntercityHotel Budapest หรือระดับใกล้เคียงกัน
6 เมืองบูดาเปสต์ - ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ - สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ - ปราสาทบูดาเปส – รัฐสภาบูดาเปส - เมืองพาห์นดอฟ ประเทศออสเตรีย - McArthurGlen Outlet – กรุงเวียนนา – EK126 VIE-DXB 22.40-06.15
7 ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย EK372 DXB-BKK 09.40-19.15

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
9-15 ตุลาคม 67 65,888 12,500 14,500 จอง
จอง
18-24 ตุลาคม 67 65,888 12,500 14,500 จอง
จอง
13-19 พฤศจิกายน 67 64,888 12,500 14,500 จอง
จอง
2-8 ธันวาคม 67 65,888 12,500 14,500 จอง
จองสอบถาม