fbpx

ปูซาน ยอซู โพฮัง

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,888
รหัสทัวร์ Won0122
สายการบิน Air Busan [BX]
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมปูซาน ยอซู โพฮัง 5วัน3คืน บิน Busan air บินตรงสู่ปูซาน พัก ยอซู 2คืน + ปูซาน
  • มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยคอยดูแล + Local guide รวม2ท่าน
  • เที่ยวครบ 3เมือง ปูซาน ยอซู โพฮัง
  • ยอซู Art Land
  • มี Advance เพิ่มขนมเกาหลี หรือผลไม้อร่อยๆหลังอาหารทุกมื้อ
  • กรุ๊ปเล็กเพียง15-20ท่านเท่านั้น


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – เมืองโพฮัง – ตลาดชองฮา – ร้านกาแฟโอยุน – รูปปั้นปลาหมึก – สะพานชมวิวอิการิ - คลินิกหมอยุนฮเยจิน HOTEL KENNY YEOSU 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 LF Square - I Museum - Yeosu Art land – จัตุรัสอีซุนชิน - ตลาดพื้นเมือง HOTEL KENNY YEOSU 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine – รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล – วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านซอมยอน CONNECT HOTEL BUSAN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - Local Super Market – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ตลาดนัมโพดง – ท่าอากาศ ยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 - 27 พฤษภาคม 2567 18,888 4,900 จอง
จอง
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2567 18,888 4,900 จอง
จอง
06 – 10 มิถุนายน 2567 17,888 4,900 จอง
จอง
13 – 17 มิถุนายน 2567 17,888 4,900 จอง
จอง
20 – 24 มิถุนายน 2567 17,888 4,900 จอง
จอง
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2567 17,888 4,900 จอง
จอง
04 – 08 กรกฎาคม 2567 16,888 4,900 จอง
จอง
18 -22 กรกฎาคม 2567 17,888 4,900 จอง
จอง
01 – 05 สิงหาคม 2567 17,888 4,900 จอง
จอง
15 - 19 สิงหาคม 2567 17,888 4,900 จอง
จอง
22 - 26 สิงหาคม 2567 18,888 4,900 จอง
จอง
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2567 18,888 4,900 จอง
จอง
12 – 16 ก.ย. 2567 18,888 4,900 จอง
จองสอบถาม