fbpx

บินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (พักดี 4 ดาว) 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999
รหัสทัวร์ BT-VN298_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
  • นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
  • หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินนอยไบ เวียดนาม • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต • โบสถ์หินซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 ซาปา • Moana Sapa • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกซิน • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย GLOUD HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
4 ฮานอย • นิงห์บิงห์ • ล่องเรือตามก๊ก • ร้านเยื่อไผ่ • ฮาลอง • Night Market MOON HALONG HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
5 ฮาลอง • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง • ถ้ำนางฟ้า • ร้านหยก • ฮานอย • วัดเฉินก๊วก • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 22,999 จอง
จองสอบถาม