fbpx

บินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่ ฮานอย นิงห์บิงห์ พักซาปา 2 คืน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ BT-VN291_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • จุดเช็คอินใหม่ Mega Grand World
  • นั่งรถรางและกระเซ้าขึ้นเขาฟานซิปัน
  • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินนอยไบ เวียดนาม • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต โบสถ์หินซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
4 ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • Mega Grand World • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย GLOUD HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
5 นิงห์บิงห์ • จตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกซิน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 21,999 จอง
จองสอบถาม