fbpx

Wonder Myanmar ย่างกุ้ง หงสาวดี มหาเจดีย์ชเวดากอง

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ Won0116
สายการบิน Myanmar National Airlines [UB]
ระยะเวลา 2วัน 1คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิเศษ!! รวมประกันที่ครอบคลุมโควิด
พิเศษ!! พัก รร 5ดาวในกรุงย่างกุ้ง
พิเศษ!! เมนูสุดพิเศษบุฟเฟ่ห์ชาบู (เบียร์ วิสกี้ ไวน์ ไม่อั้น)

  •   ออกเดินทางทุกวันเสาร์-อาทิตย์
  •  มีของว่างบริการบนเครื่องทั้งไปและกลับ
  •  8ท่านออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีเจ้าหน้าที่ไปส่งสนามบินพร้อมเอกสารและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน มีไกด์พม่ารอรับท่านที่สนามบินย่างกุ้ง
  •  15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ-ย่างกุ้ง–หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์(ShwemawdawPagoda)-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระนอนยิ้มหวาน (ชเวตาเลียว)-มหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง WYNDHAM GRAND HOTEL ระดับ5ดาว หรือระดับเทียบเท่า
2 ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน (เจ๊าทัตจี) –วัดงาทัตจี –ตลาดสก๊อต-มหาเจดีย์กาบาเอ-เทพทันใจ-เทพกระซิบ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04-05 พฤษภาคม 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
11-12 พฤษภาคม 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
18-19 พฤษภาคม 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
25-26 พฤษภาคม 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
01-02 มิถุนายน 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
08-09 มิถุนายน 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
15-16 มิถุนายน 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
22-23 มิถุนายน 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
29-30 มิถุนายน 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
06-07 กรกฎาคม 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
13-14 กรกฎาคม 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
20-21 กรกฎาคม 2567*วันอาสาฬหบูชา* 11,999 2,500 จอง
จอง
27-28 กรกฎาคม 2567*วันเฉลิม* 11,999 2,500 จอง
จอง
03-04 สิงหาคม 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
10-11 สิงหาคม 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
17-18 สิงหาคม 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
24-25 สิงหาคม 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
31 สิงหาคม – 01 กันยายน 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
07-08 กันยายน 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
14-15 กันยายน 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
21-22 กันยายน 2567 10,999 2,500 จอง
จอง
28-29 กันยายน 2567 10,999 2,500 จอง
จองสอบถาม