fbpx

Wonder china ฉางซา จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,888
รหัสทัวร์ Won0127
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5วัน 4คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง

 • ไปหุบเขาอวตาร (รวมลิฟท์แก้วขึ้นลง)
  ไปเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าไปกลับ,รวมบันไดเลื่อน)
  นอนเมืองโบราณเฟิ่งหวง
  ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง
 • เต็มอิ่มกับยรรยากาศเมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ประตูสวรรค์ ตึก 72 ชั้น
  สายการบิน Vietjet Air
 • พักโรงแรมระดับ4ดาว ทุกวัน
  พิเศษ…อาหารครบ 12 มื้อล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
  ถ้ำประตูสวรรค์
  หุบเขาอวตาร
  หมู่บ้านโบราณน้ำตกฟูหรงเจิ้น
  ตึกมหัศจรรย์ 72
  นั่งรถไฟความเร็วสูง
  เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ/บันไดเลื่อน)
  สุกี้หม่าล่า,ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี‼️


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินฉางซาหวงหัว CHANGSHA BOYUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิ่งหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง • สะพานสายรุ้ง FENG HUANG GUOJI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น • น้ำตกฟูหรง (ล่องเรือแม่น้ำฟูหรง) • เมืองจางเจียเจี้ย • เขาเทียน เหมินซาน (รวมกระเช้าขากลับ/รวมบันไดเลื่อน) • ถ้าประตูสวรรค์ • ทางเดินกระจก DONGYUE HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย • หุบเขาอวตาร • ถ้ำประตูสวรรค์ • ตึกมหัศจรรย์ 72 DONGYUE HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 เมืองฉางซา • ถนนคนเดินหวงชิงลู่ • สนามบินฉางซา • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2567 25,888 4,500 จอง
จอง
29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2567 25,888 4,500 จอง
จอง
02 – 06 ตุลาคม 2567 26,888 4,500 จอง
จอง
06 – 10 ตุลาคม 2567 26,888 4,500 จอง
จอง
09 – 13 ตุลาคม 2567 27,888 4,500 จอง
จอง
18 – 22 ตุลาคม 2567 27,888 4,500 จอง
จอง
20 – 24 ตุลาคม 2567 27,888 4,500 จอง
จอง
27 – 31 ตุลาคม 2567 26,888 4,500 จอง
จองสอบถาม