fbpx

USJ OSAKA KYOTO TOKYO

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,900
รหัสทัวร์ QQGO2KIX-XJ002
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • บินเข้าโอซาก้า-ออกโตเกียว – พักโอซาก้า 2 คืน พักออนเซ็น 1 คืน
  • วัดโทไดจิ(หลวงพ่อโต) – วัดคัตสึโอจิ(วัดดารูมะ) – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
  • ทะเลสาบฮามานะโกะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
  • วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  • ช้อปปิ้งซินจูกุ – ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซ็น
  • เมนูขาปูยักษ์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
  • อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็มหรือชื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (XJ612 : 00.55-08.40)
2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – นารา - วัดโทไดจิ(หลวงพ่อโต) - โอซาก้า – วัดคัตสึโอจิ(วัดดารูมะ) OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – กิจกรรมชงชา - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซ็น – จังหวัดชิสุโอกะ – ทะเลสาบฮามานะโกะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก - เมนูขาปูยักษ์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทียบเท่า [♨]
6 โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ช้อปปิ้งซินจูกุ NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
7 อิสระตามอัธยาศัย - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (XJ603 : 14.25-19.10)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08-14 ตุลาคม 2567 47,900 12,900 จอง
จอง
14-20 ตุลาคม 2567 45,900 12,900 จอง
จอง
18-24 ตุลาคม 2567 (วันหยุดมหาราช) 48,900 12,900 จอง
จองสอบถาม