fbpx

TOKYO NIKKO FUKUSHIMA AUTUMN

ราคาเริ่มต้น ฿ 57,900
รหัสทัวร์ QQGO2NRT-TG053
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • HIGHLIGHT พักโรงแรมในโตเกียว 2 คืน   พักออนเซ็น 2 คืน
  • กิจกรรมเก็บผลไม้ นั่งกระเช้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี Mt.Adatara
  • วัดเอ็นโซจิ – ศาลเจ้าโทโชคุ – ปราสาทสึรุกะ
  • หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – เมืองคาวาโกเอะ
  • ช้อปปิ้ง ชินจูกุ – อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 23.55 – 07.40)
2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ – เมืองไอสึวากะมัตสึ – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ FUKUSHIMA HOTEL AREA หรือเทียบเท่า
3 ปราสาทสึรุกะ – วันเอ็นโซจิ – นั่งกระเช้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี Mt.Adatara – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ FUKUSHIMA HOTEL AREA หรือเทียบเท่า FUKUSHIMA HOTEL AREA หรือเทียบเท่า
4 กิจกรรมเก็บผลไม้ – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ TOKYO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า
5 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) TOKYO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุซะ – ห้างอิออน มอลล์ นาริตะ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.25 – 21.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 ต.ค. – 03 พ.ย.67 57,900 12,900 จอง
จอง
05 – 10 พ.ย.67 57,900 12,900 จอง
จอง
08 – 13 พ.ย.67 57,900 12,900 จอง
จอง
12 – 17 พ.ย.67 57,900 12,900 จอง
จองสอบถาม