fbpx

TOKYO FUJI HAKONE FREEDAY ซุปตาร์..หลากสี HAPPY ที่โตเกียว..

ราคาเริ่มต้น ฿ 32,888
รหัสทัวร์ TTNXJ181
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไฮไลท์!! สะดุดตาไปกับ ใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล 
  • ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ และ พาชิม ไข่ดำ
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาว
  • ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และ ชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ602 (02:30 – 10:55)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
3 เมืองนาริตะ – ฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – เมืองยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
4 จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
5 เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)** THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ603 (12:10 – 17:00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 10 ตุลาคม 2567 35,888 จอง
จอง
06 – 11 ตุลาคม 2567 35,888 จอง
จอง
07 – 12 ตุลาคม 2567 35,888 จอง
จอง
08 – 13 ตุลาคม 2567 32,888 จอง
จอง
09 – 14 ตุลาคม 2567 38,888 จอง
จอง
10 – 15 ตุลาคม 2567 38,888 จอง
จอง
11 – 16 ตุลาคม 2567 38,888 จอง
จอง
12 – 17 ตุลาคม 2567 38,888 จอง
จอง
13 – 18 ตุลาคม 2567 38,888 จอง
จอง
14 – 19 ตุลาคม 2567 36,888 จอง
จอง
15 – 20 ตุลาคม 2567 36,888 จอง
จอง
16 – 21 ตุลาคม 2567 36,888 จอง
จอง
17 – 22 ตุลาคม 2567 36,888 จอง
จอง
18 – 23 ตุลาคม 2567 38,888 จอง
จอง
19 – 24 ตุลาคม 2567 38,888 จอง
จอง
20 – 25 ตุลาคม 2567 38,888 จอง
จอง
21 – 26 ตุลาคม 2567 38,888 จอง
จองสอบถาม