fbpx

TOKYO FUJI HAKONE ซุปตาร์..หลากสีอากาศดีที่โตเกียว

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ TTNXJ180
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สะดุดตาไปกับ ใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล หรือ โมมิจิ**
  • ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ และ พาชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า
  • ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และ ชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ602 (02:30 – 10:55)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
3 เมืองนาริตะ – ฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – เมืองยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า★★★
4 จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ603 (12:10 – 17:00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 12 ตุลาคม 2567 33,888 จอง
จอง
09 – 13 ตุลาคม 2567 29,888 จอง
จอง
10 – 14 ตุลาคม 2567 35,888 จอง
จอง
11 – 15 ตุลาคม 2567 35,888 จอง
จอง
12 – 16 ตุลาคม 2567 35,888 จอง
จอง
13 – 17 ตุลาคม 2567 33,888 จอง
จอง
14 – 18 ตุลาคม 2567 33,888 จอง
จอง
15 – 19 ตุลาคม 2567 33,888 จอง
จอง
16 – 20 ตุลาคม 2567 33,888 จอง
จอง
17 – 21 ตุลาคม 2567 35,888 จอง
จอง
18 – 22 ตุลาคม 2567 35,888 จอง
จอง
19 – 23 ตุลาคม 2567 35,888 จอง
จอง
20 – 24 ตุลาคม 2567 35,888 จอง
จอง
21 – 25 ตุลาคม 2567 35,888 จอง
จอง
22 – 26 ตุลาคม 2567 35,888 จอง
จองสอบถาม