fbpx

TOKYO ช้อปกระจาย ยืน1

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,999
รหัสทัวร์ GSNRT61
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
  • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
  • ย่านชิบุย่า
  • ย่านชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 นาริตะ – วัดนาริตะ – MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI ASIA KAWAGUCHIKO HOTEL
3 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ย่านชิบุย่า - ย่านชินจูกุ ASIA NARITA HOTEL NARITA
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ASIA NARITA HOTEL NARITA
5 นาริตะ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 06 สิงหาคม 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
09 – 13 สิงหาคม 2567 31,999 7,500 จอง
จอง
14 – 18 สิงหาคม 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
21 – 25 สิงหาคม 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
23 – 27 สิงหาคม 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
04 – 08 กันยายน 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
06 – 10 กันยายน 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
11 – 15 กันยายน 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
13 – 17 กันยายน 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
18 – 22 กันยายน 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
20 – 24 กันยายน 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
25 – 29 กันยายน 2567 28,999 7,500 จอง
จองสอบถาม