fbpx

มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ BT-VN88_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์
  • สะพานมือสีทอง
  • หมู่บ้านกั๊มทาน
  • นั่งเรือกระด้ง
  • Café Son Tra Marina


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง เวียดนาม MAGNOLIA 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
2 บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square Magnolia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว* ของมาตรฐานเวียดนาม
3 Apec Park • สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน MAGNOLIA 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
4 วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ตลาดฮาน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 - 08 ก.ค. 66 10,999 จอง
จอง
12 – 15 ก.ค. 66 10,999 จอง
จอง
13 - 16 ส.ค. 66 10,999 จอง
จอง
20 – 23 ส.ค. 66 10,999 จอง
จอง
04 - 07 ก.ย. 66 9,999 จอง
จอง
15 - 18 ก.ย. 66 11,999 จอง
จอง
27 – 30 ก.ย. 66 10,999 จอง
จอง
01 – 04 ต.ค. 66 11,999 จอง
จอง
01 – 04 ต.ค. 66 11,999 จอง
จอง
02 - 05 ต.ค. 66 11,999 จอง
จอง
08 - 11 ต.ค. 66 11,999 จอง
จอง
15 - 18 ต.ค. 66 13,999 จอง
จอง
25 - 28 ต.ค. 66 11,999 จอง
จอง
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 66 11,999 จอง
จอง
01 – 04 พ.ย. 66 11,999 จอง
จอง
03 – 06 พ.ย. 66 11,999 จอง
จอง
15 – 18 พ.ย. 66 11,999 จอง
จอง
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 66 11,999 จอง
จอง
13 – 16 ธ.ค. 66 11,999 จอง
จอง
20 – 23 ธ.ค. 66 11,999 จอง
จอง
04 – 07 ม.ค. 67 12,999 จอง
จอง
05 – 08 ม.ค. 67 12,999 จอง
จอง
07 – 10 ม.ค. 67 12,999 จอง
จอง
11 – 14 ก.พ. 67 13,999 จอง
จอง
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 67 12,999 จอง
จอง
13 – 16 มี.ค. 67 12,999 จอง
จอง
27 – 30 มี.ค. 67 12,999 จอง
จองสอบถาม