fbpx

TAKAYAMA KAMIKOCHI TOKYO AUTUMN

ราคาเริ่มต้น ฿ 47,900
รหัสทัวร์ QQGO2KIX-XJ004
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  บินเข้าโอซาก้า ออกโตเกียว – คามิโคจิ สวรรค์บนดินแห่งเทือกเขาแอลป์ 
  • หมู่บ้านมรกดโลกชิราคาวาโกะ – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ 
  • เมืองทาคายาม่า – ไร่วาซาบิไดโอะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
  • วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • ช้อปปิ้งซินจูกุ – อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็มหรือชื้อทัวร์เสริม Tokyo Disneyland
  • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – พักออนเซ็น 2 คืน โตเกียว 2 คืน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (XJ612 : 00.55-08.40)
2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เมืองนาโงย่า NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนากะบาชิ - ผ่านชมทาคายาม่า จินยะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า [♨]
4 เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานคัปปาบาชิ – ไร่วาซาบิไดโอะ - กิจกรรมชงชา – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทียบเท่า [♨]
5 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ - ช้อปปิ้งซินจูกุ TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
7 อิสระตามอัธยาศัย - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (XJ603 : 14.25-19.10)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11-17 ตุลาคม 2567 47,900 12,900 จอง
จอง
17-23 ตุลาคม 2567 (วันหยุดมหาราช) 49,900 12,900 จอง
จองสอบถาม