fbpx

TAIWAN SUNMOON LAKE ไหว้เจ้า 8 วัดดัง 4D2N

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ FMSLTPE111
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ)
  • วัดเหวินหวู่
  • วัดต้าหลงตงเป่าอันกง
  • วัดหลงซาน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง (22.45)
2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน SL398 (03.10-08.00) – เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง -วัดเล่อเฉินกง- ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต TC ONE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - วัดสิงเทียนกง - วัดต้าหลงตงเป่าอันกง - วัดเทียนโฮวกง – ซีเหมินติง HOTEL PAPA WHALE หรือเทียบเท่า
4 ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – วัดหลงซาน – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดฮั่งโล้วแต้ - สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง SL395 (21.20-00.20)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22 – 25 เม.ย. 67 13,999 จอง
จอง
06 – 09 พ.ค. 67 13,999 จอง
จอง
27 – 30 พ.ค. 67 13,999 จอง
จอง
10 – 13 มิ.ย. 67 13,999 จอง
จอง
17 – 20 มิ.ย. 67 13,999 จอง
จอง
24 – 27 มิ.ย. 67 13,999 จอง
จอง
01 – 04 ก.ค. 67 13,999 จอง
จอง
08 – 11 ก.ค. 67 13,999 จอง
จอง
15 – 18 ก.ค. 67 13,999 จอง
จอง
19 – 22 ส.ค. 67 13,999 จอง
จอง
26 – 29 ส.ค. 67 13,999 จอง
จอง
02 – 05 ก.ย. 67 13,999 จอง
จอง
09 – 12 ก.ย. 67 13,999 จอง
จอง
13 – 16 ก.ย. 67 14,999 จอง
จอง
16 – 19 ก.ย. 67 13,999 จอง
จอง
20 – 23 ก.ย. 67 14,999 จอง
จอง
23 – 26 ก.ย. 67 12,999 จอง
จอง
27 – 30 ก.ย. 67 14,999 จอง
จองสอบถาม