fbpx

Romantic Autumn HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ โทยะ ซัปโปโร โอตารุ

ราคาเริ่มต้น ฿ 32,888
รหัสทัวร์ ITVJXJ134
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6วัน 4คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสความโรแมนติกใบไม้เปลี่ยนสีของฮอกไกโด

เช็คอินโกดังอิฐแดง ขึ้นกระเช้าเขาฮาโกดาเตะ  หุบเขานรกโนโบริเบทสึ

ตลาดปลาฮาโกดาเตะ สวนหมีสีน้ำตาล โรงงานช็อกโกแลต

อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน!

พิเศษพัก!! ออนเซ็นโทยะ 1 คืน ฮาโกดาเตะ 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน

 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ XJ620 BKK-CTS 01.20-10.40 – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - เมืองโทยะ - พักออนเซ็น Toya Sun Palace Onsen 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองโทยะ - จุดชมวิว (Silo Observatory) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน(รวมค่าเข้า) – เมืองฮาโกดาเตะ – อาคารอิฐสีแดง - นั่งกระเช้า Hakodateyama Ropeway Flex Stay Inn Hakodate 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ อาสะอิจิ – เนินชมวิวฮาจิมันซากะ – เมืองซัปโปโร – Duty free – โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ Mystays Susukino 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม! Mystays Susukino 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
6 ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ621 CTS-BKK 11.55-17.30

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 กันยายน - 05 ตุลาคม 2567 33,888 9,500 6,000 จอง
จอง
07-12 ตุลาคม 2567 35,888 9,500 6,000 จอง
จอง
14-19 ตุลาคม 2567 35,888 9,500 6,000 จอง
จอง
21-26 ตุลาคม 2567 34,888 9,500 6,000 จอง
จอง
25-30 ตุลาคม 2567 35,888 9,500 6,000 จอง
จอง
28 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2567 34,888 9,500 6,000 จอง
จอง
01 – 06 พฤศจิกายน 2567 33,888 9,500 6,000 จอง
จอง
04 – 09 พฤศจิกายน 2567 33,888 9,500 6,000 จอง
จอง
08 – 13 พฤศจิกายน 2567 33,888 9,500 6,000 จอง
จอง
11 – 16 พฤศจิกายน 2567 33,888 9,500 6,000 จอง
จอง
15 – 20 พฤศจิกายน 2567 33,888 9,500 6,000 จอง
จอง
18 – 23 พฤศจิกายน 2567 33,888 9,500 6,000 จอง
จอง
22 – 27 พฤศจิกายน 2567 32,888 9,500 6,000 จอง
จอง
27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2567 38,888 9,500 6,000 จอง
จองสอบถาม