fbpx

NIKKO EDO WONDERLAND REDKOCHIA

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900
รหัสทัวร์ QQGO2NRT-TG056
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • HIGHLIGHT พักโรงแรมในโตเกียว 2 คืน
  • พักออนเซ็น 2 คืน เที่ยวเอโดะ วันเดอร์แลนด์
  • กิจกรรมใส่ชุดกิโมโนพร้อม ชมโชว์การแสดงต่างๆ
  • ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – พุ่มดอกโคเชีย
  • นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ -ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
  • อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 23.55 – 08.10)
2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – อิบารากิ – ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ KINUGAWA ONSEN AREA หรือเทียบเท่า
3 เอโดะ วันเดอร์แลนด์ – กิจกรรมใส่ชุดกิโมโน – ชมโชว์การแสดงของนินจา – ชมโชว์การแสดง โออิรัน –ชมโชว์การแสดงละคร เจ้าแมวเนียงมาเกะ – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ YAMANASHI AREA หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – กิจกรรม ชงชา – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ TOKYO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า
5 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) TOKYO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุซะ – ห้างอิออน มอลล์ นาริตะ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.25 – 21.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 09 ต.ค.67 59,900 12,900 จอง
จอง
08 – 13 ต.ค.67 59,900 12,900 จอง
จอง
15 – 20 ต.ค.67 59,900 12,900 จอง
จอง
22 – 25 ต.ค.67 59,900 12,900 จอง
จอง
25 – 30 ต.ค.67 59,900 12,900 จอง
จองสอบถาม