fbpx

MANDALAY BAGAB MINGUNมัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ PV-MDL4D-8M
สายการบิน Myanmar Airways / 8M
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พาไปมูตามรอยดาราดัง ณ วัดพญางู
  • มุยพญา พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
  • พักพุกาม 1 คืน มัณฑะเลย์ 2 คืน
  • ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง -มัณฑะเลย์ – ออกเดินทางสู่พุกามโดยรถโค้ชปรับอากาศ ROYAL PALACE BAGAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 พุกาม – จุดชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม- เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา - เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี – วัดมนูหะ – ออกเดินทางสู่มัณฑะเลย์โดยรถโค้ชปรับอากาศ – สะพานไม้อูเป็ง VICTORIA PALACE HOTEL MANDALAY ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 มัณฑะเลย์ - ล่องเรือทะเลสาบมิงกุน – เจดีย์ชเวพิวมิน – ระฆังมินกุน – เจดีย์มิงกุน (ไม่รวมค่ารถสามล้อ) - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอว์ – มัณฑะเลย์ฮิลล์ VICTORIA PALACE HOTEL MANDALAY ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - วัดงูมุยพญาดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06-09 เมษายน 67 15,999 2,900 จอง
จอง
12-15 เมษายน 67 15,999 2,900 จอง
จอง
04-07 พฤษภาคม 67 14,999 2,900 จอง
จอง
19-22 พฤษภาคม 67 14,999 2,900 จอง
จอง
01-04 มิถุนายน 67 15,999 2,900 จอง
จอง
21-24 มิถุนายน 67 14,999 2,900 จอง
จอง
06-09 กรกฎาคม 67 14,999 2,900 จอง
จอง
19-22 กรกฎาคม 67 15,999 2,900 จอง
จอง
20-23 กรกฎาคม 67 15,999 2,900 จอง
จอง
26-29 กรกฎาคม 67 15,999 2,900 จอง
จอง
10-13 สิงหาคม 67 14,999 2,900 จอง
จอง
23-26 สิงหาคม 67 14,999 2,900 จอง
จอง
13-16 กันยายน 67 14,999 2,900 จอง
จอง
20-23 กันยายน 67 14,999 2,900 จอง
จอง
27-30 กันยายน 67 14,999 2,900 จอง
จอง
04-06 ตุลาคม 67 14,999 2,900 จอง
จอง
12-15 ตุลาคม 67 15,999 2,900 จอง
จอง
20-23 ตุลาคม 67 14,999 2,900 จอง
จองสอบถาม