fbpx

HONGKONG DISNEYLAND

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ GSHKG52
สายการบิน Hong Kong Airlines / HX
ระยะเวลา 4วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
  • จุดชมวิววิคตอเรีย
  • วัดเจ้าพ่อกวนอู กวนไท
  • ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรีย - วัดเจ้าพ่อกวนอู กวนไท KINGS HOTEL / DORSETT KWUN TONG HOTEL
2 ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า) KINGS HOTEL / DORSETT KWUN TONG HOTEL
3 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
4 ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 – 20 ตุลาคม 2567 23,999 6,500 จอง
จอง
19 – 22 ตุลาคม 2567 23,999 6,500 จอง
จองสอบถาม