fbpx

HONGKONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ GSHKG46
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค
  • วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว อ่าวรีพลัสเบย์
  • วัดแชกงหมิว
  • อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว อ่าวรีพลัสเบย์ KINGS HOTEL / DORSETT KWUN TONG HOTEL
2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย KINGS HOTEL / DORSETT KWUN TONG HOTEL
3 วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – วัดเจ้าพ่อกวนอู กวนไท - วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็ บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 05 พฤษภาคม 2567 21,999 5,500 จอง
จอง
04 – 06 พฤษภาคม 2567 21,999 5,500 จอง
จอง
10 – 12 พฤษภาคม 2567 18,999 5,500 จอง
จอง
18 – 20 พฤษภาคม 2567 18,999 5,500 จอง
จอง
01 – 03 มิถุนายน 2567 20,999 5,500 จอง
จอง
14 – 16 มิถุนายน 2567 18,999 5,500 จอง
จอง
22 – 24 มิถุนายน 2567 18,999 5,500 จอง
จอง
19 – 21 กรกฎาคม 2567 20,999 5,500 จอง
จอง
20 – 22 กรกฎาคม 2567 20,999 5,500 จอง
จอง
27 – 29 กรกฎาคม 2567 19,999 5,500 จอง
จอง
03 – 08 สิงหาคม 2567 19,999 5,500 จอง
จอง
10 – 12 สิงหาคม 2567 20,999 5,500 จอง
จอง
11 – 13 สิงหาคม 2567 20,999 5,500 จอง
จอง
31 สิงหาคม – 02 กันยายน 2567 18,999 5,500 จอง
จอง
06 – 08 กันยายน 2567 18,999 5,500 จอง
จอง
13 – 15 กันยายน 2567 19,999 5,500 จอง
จอง
21 – 23 กันยายน 2567 19,999 5,500 จอง
จองสอบถาม