fbpx

CHARMING of EUROPE เส้นทางโดนตา รายการโดนใจ ออสเตรีย เยอรมนี ลิคเท่นสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 79,900
รหัสทัวร์ QQGO3VIE-EK010
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ออสเตรีย เยอรมนี ลิคเท่นสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เวียนนา-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ ช้อปปิ้งร้านเครื่องแก้วชวาลอฟสกี้
  • ฮัลสตัท ชมทะเลสาบฮอัลสตัท พิเศษ!! อาหารกลางวันเมนูปลาเทร้าท์ฮัลสตัท
  • ซาลส์บวร์ก-ช้อปปิ้ง Designer Outlet Salzburg ชมเมืองซาลสบวร์ก ชมสวนมิราเบล
  • อินน์สบรูค หลังคาทองคำ-โฮเฮนชวานเกา-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ พิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมัน
  • ลินเดา-เบรเก้นซ์-วาดูซ-แองเกิลเบิร์ก-กระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส พิเศษ!! เมนูฟองดูชีสบนยอดเขาทิตลิส
  • ลูเซิร์น-ชมเมือง ช้อปปิ้ง-โอลเท่น-เบรียนซ์-อินเทอร์ลาเก้น ชมเมืองและช้อปปิ้ง-ซุก-ซูริค


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินดูไบ-สนามบินเวียนนา-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ Quality Vienna **** หรือระดับเทียบเท่า
3 เวียนนา-ฮัลสตัท ชมทะเลสาบฮอัลสตัท-ซาลส์บวร์ก-ช้อปปิ้ง Designer Outlet Salzburg พิเศษ!! อาหารกลางวันเมนูปลาเทร้าท์ฮัลสตัท Hotel Scherer, Salzburg **** หรือระดับเทียบ
4 ซาลส์บวร์ก ชมเมือง สวนมิราเบล-อินน์สบรูค หลังคาทองคำ Alphotel Innsbruck **** หรือระดับเทียบเท่า
5 อินน์สบรูค-โฮเฮนชวานเกา-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์-ลินเดา-เบรเก้นซ์ พิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมัน Vienna House by Wyndham Martinspark Dornbirn, Bregenz **** หรือระดับเทียบเท่า
6 เบรเก้นซ์-วาดูซ (ลิกเท่นสไตน์)-แองเกิลเบิร์ก-กระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น-ชมเมือง ช้อปปิ้ง-โอลเท่น พิเศษ!! เมนูฟองดูชีสบนยอดเขาทิตลิส Movenpick Hotel Egerkingen, Olten **** หรือระดับเทียบเท่า
7 โอลเท่น-เบรียนซ์-อินเทอร์ลาเก้น ชมเมืองและ ช้อปปิ้ง-ซุก-ซูริค-สนามบินซูริค
8 สนามบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10-17 ต.ค.67 79,900 14,900 จอง
จอง
18-25 ต.ค.67 79,900 14,900 จอง
จอง
3-10 ธ.ค.67 83,900 14,900 จอง
จองสอบถาม