fbpx

เชียงใหม่ นอนม่อนแจ่ม 1 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999
รหัสทัวร์ ZCMI07
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นอนม่อนแจ่ม
  • ดอยสุเทพ
  • ดอยคำ
  • สวนดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว
  • คาเฟ่ No.39
  • เจดีย์หลวง
  • ประตูท่าแพ
  • นิมมาน


เช็คอินสวนพฤกษา สักการะพระธาตุเชียงใหม่ สัมผัสสายลมหนาว นอนดูดาวดอยม่อนแจ่ม

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – คาเฟ่ชม – วัดพระธาตุดอยคำ – ม่อนแจ่ม ม่อนวิวงาม หรือเทียบเท่า
2 ม่อนแจ่ม – SKY WALK ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – ช้อปปิ้ง วัน นิมมาน IBIS STYLES HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดอุโมงค์ – คาเฟ่ No.39 – วัดโลกโมฬี – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – เจดีย์หลวง – ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 15 พฤศจิกายน 2563 8,999 2,000 จอง
จอง
27 – 29 พฤศจิกายน 2563 11,999 2,000 จอง
จอง
12 – 14 ธันวาคม 2563 9,999 2,000 จอง
จอง
18 – 20 ธันวาคม 2563 8,999 2,000 จอง
จอง
8 – 10 มกราคม 2564 9,999 2,000 จอง
จอง
15 – 17 มกราคม 2564 8,999 2,000 จอง
จอง
22 – 24 มกราคม 2564 8,999 2,000 จอง
จอง
29 – 31 มกราคม 2564 8,999 2,000 จอง
จอง
5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 8,999 2,000 จอง
จอง
12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 9,999 2,000 จอง
จอง
19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 8,999 2,000 จอง
จอง
26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 9,999 2,000 จอง
จองสอบถาม