fbpx

ไฮไลท์ 2 มหานคร ไม่ลงร้านช้อป ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้(นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ราคาเริ่มต้น ฿ 43,900
รหัสทัวร์ QQGO1PEK-TG001
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดลามะ – จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง
  • ถนนโบราณเฉียนเหมิน – พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
  • กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก
  • ถ่ายรูปคู่ Beijing Olympic Tower – หอฟ้าเทียนถาน
  • นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซียงไฮ้ – ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมียว
  • Starbucks Reserve Roastery – ถนนนานกิง
  • ล่องเรือชมวิวแม่น้ำหวงผู่ – อาคารพันต้นไม้ Tian an 1000 Tree
  • หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG674 : 23.50-05.30+1)
2 ปักกิ่ง – วัดลามะ – จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน Ariva Beijing West Hotel & Serviced Apartments หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน – กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ถ่ายรูปคู่ Beijing Olympic Tower Ariva Beijing West Hotel & Serviced Apartments หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 หอฟ้าเทียนถาน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซียงไฮ้ (G15: 14.00 – 18.32) Holiday Inn Express Shanghai Gongkang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมียว – Starbucks Reserve Roastery – ถนนนานกิง – ล่องเรือชมวิวแม่น้ำหวงผู่ Holiday Inn Express Shanghai Gongkang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 อาคารพันต้นไม้ Tian an 1000 Tree – หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – สนามบินเซียงไฮ้ผู่ตง – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG665 17.25-21.00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 – 31 ก.ค.67 44,900 6,500 จอง
จอง
09 – 14 ส.ค. 67 44,900 6,500 จอง
จอง
23 – 28 ส.ค. 67 43,900 6,500 จอง
จอง
06 – 11 ก.ย. 67 43,900 6,500 จอง
จอง
20 – 25 ก.ย. 67 43,900 6,500 จอง
จอง
11 – 16 ต.ค.67 44,900 6,500 จอง
จอง
18 – 23 ต.ค.67 44,900 6,500 จอง
จอง
25 – 30 ต.ค.67 43,900 6,500 จอง
จอง
01 – 06 พ.ย.67 43,900 6,500 จอง
จอง
08 – 13 พ.ย.67 43,900 6,500 จอง
จอง
22 – 27 พ.ย.67 43,900 6,500 จอง
จอง
29 พ.ย. – 04 ธ.ค.67 43,900 6,500 จอง
จอง
03 – 08 ธ.ค.67 44,900 6,500 จอง
จอง
27 ธ.ค.67 – 01 ม.ค.68 *เทศกาลปีใหม่ 47,900 6,500 จอง
จอง
29 ธ.ค.67 – 03 ม.ค.68 *เทศกาลปีใหม่ 47,900 6,500 จอง
จองสอบถาม