fbpx

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า คามิโคจิ (พักออนเซ็น 1 คืน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,990
รหัสทัวร์ ZETZGKIX-2408MM
สายการบิน Peach Airlines / MM
ระยะเวลา 6วัน4คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • ตลาดปลาคุโรมง
  • ริงกุเอ้าท์เล็ท


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า - อิออน มอลล์ NAGOYA AREA HOTEL
3 คามิโคจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ TAKAYAMA AREA HOTEL
4 ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - พิธีชงชาญี่ปุ่นชินไซบาชิ OSAKA AREA HOTEL
5 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย OSAKA AREA HOTEL
6 ปราสาทโอซาก้า – ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุ เอาท์เล็ต - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 12 ตุลาคม 2567 39,990 12,000 จอง
จอง
17 – 22 ตุลาคม 2567 39,990 12,000 จอง
จอง
19 – 24 ตุลาคม 2567 41,990 12,000 จอง
จองสอบถาม