fbpx

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน – พักซาปา 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,990
รหัสทัวร์ ZETZGHAN-2321VN
สายการบิน Vietnam Airlines / VN
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้าไฟฟ้า
  • ด่านแดนเวียดนาม-จีน
  • บ้านพักลุงโฮ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต SAPA GREEN HOTEL
2 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน SAPA GREEN HOTEL
3 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย LAROSA HOTEL
4 สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 05 พฤศจิกายน 2566 14,990 2,900 จอง
จอง
09 – 12 พฤศจิกายน 2566 14,990 2,900 จอง
จอง
16 – 19 พฤศจิกายน 2566 14,990 2,900 จอง
จอง
23 – 26 พฤศจิกายน 2566 14,990 2,900 จอง
จอง
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2566 14,990 2,900 จอง
จอง
01 – 04 ธันวาคม 2566 16,990 2,900 จอง
จอง
02 – 05 ธันวาคม 2566 17,990 2,900 จอง
จอง
09 – 12 ธันวาคม 2566 17,990 2,900 จอง
จอง
14 – 17 ธันวาคม 2566 15,990 2,900 จอง
จอง
15 – 18 ธันวาคม 2566 15,990 2,900 จอง
จอง
21 – 24 ธันวาคม 2566 15,990 2,900 จอง
จอง
23 – 26 ธันวาคม 2566 17,990 2,900 จอง
จอง
28 – 31 ธันวาคม 2566 19,990 3,900 จอง
จอง
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2567 22,990 3,900 จอง
จอง
05 – 08 มกราคม 2567 14,990 2,900 จอง
จอง
12 – 15 มกราคม 2567 13,990 2,900 จอง
จอง
18 – 21 มกราคม 2567 14,990 2,900 จอง
จอง
19 – 22 มกราคม 2567 14,990 2,900 จอง
จอง
20 – 23 มกราคม 2567 14,990 2,900 จอง
จอง
26 – 29 มกราคม 2567 14,990 2,900 จอง
จอง
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 14,990 2,900 จอง
จอง
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 16,990 2,900 จอง
จอง
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 16,990 2,900 จอง
จอง
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567 14,990 2,900 จอง
จอง
01 – 04 มีนาคม 2567 14,990 2,900 จอง
จอง
08 – 11 มีนาคม 2567 14,990 2,900 จอง
จอง
15 – 18 มีนาคม 2567 14,990 2,900 จอง
จอง
22 – 25 มีนาคม 2567 14,990 2,900 จอง
จองสอบถาม