fbpx

เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,999
รหัสทัวร์ ZCMI06
สายการบิน
ระยะเวลา 3 วัน 1 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดพระธาตุศรีจอมทอง
  • พระธาตุเจดีย์-วัดพระสิงห์วรวิหาร
  • พระเจดีย์เจ็ดยอด-วัดเจ็ดยอด
  • วัดพระธาตุดอยคำ
  • อนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
  • วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ปั้ม ปตท.วิภาวดีขาออก – เชียงใหม่
2 วัดพระธาตุศรีจอมทอง – พระธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – พระเจดีย์เจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด – วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทัน) – อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร IBIS STYLES HOTEL หรือเทียบเท่า
3 พระธาตุวัดเกตการาม – ร้านของฝากวนัสนันท์ – ลำพูน – พระบรมธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร – ลำปาง – พระธาตุลำปางหลวง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 – 22 พฤศจิกายน 2563 2,999 800 จอง
จอง
05 – 07 ธันวาคม 2563 2,999 800 จอง
จอง
10 – 12 ธันวาคม 2563 2,999 800 จอง
จองสอบถาม