fbpx

เชียงคาน ภูเรือ เลย เขาค้อ เพชรบูรณ์

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ SHDDLOE1
สายการบิน Nok Air / DD
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สกายวอล์ค @ เชียงคาน
  • ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง
  • ทะเลหมอกภูทอก
  • พระธาตุผาซ่อนแก้ว
  • ทุ่งกังหันลม
  • ภูเรือ
  • วัดป่าห้วยลาด
  • พิโน่ลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - จ.เลย - อ.เชียงคาน - สกายวอล์ค @ เชียงคาน - วัดศรีคุณเมือง - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน
2 ตักบาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภูทอก - พิโน่ลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว Lebrume@khaokho หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ทุ่งกังหันลม - ภูเรือ - วัดป่าห้วยลาด - สนามบินจังหวัดเลย - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10-12 ธันวาคม 2563 13,999 2,200 จอง
จอง
25-27 ธันวาคม 2563 12,999 2,200 จอง
จอง
31 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 14,999 2,600 จอง
จองสอบถาม