fbpx

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (เข้าจิ่ว 2 รอบ) หวงหลง

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ SHTGCTU16
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาติ
  • เข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว 2 วันเต็ม (รวมรถเหมาในอุทยาน)
  • อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ
  • ชมความน่ารักของหมีแพนด้า แบบใกล้ชิด
  • อาหารพิเศษ…สุกี้เสฉวน ,อาหารกวางตุ้ง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – เฉิงตู (TG618 : 10.15-14.25) –เมืองเม่าเสี้ยน FENGHUANGGE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2 เม่าเสี้ยน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น + รถกอล์ฟ) – จิ่วจ้ายโกว GRAND REZEN JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน
3 รอบแรก: อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) – โชว์ทิเบต GRAND REZEN JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน
4 รอบที่สอง: อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) – เมืองเม่าเสี้ยน FENGHUANGGE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5 เมืองเม่าเสี้ยน – เมืองตูเจียงเยี่ยน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) – เฉิงตู – สวนดอกไม้สี่ฤดู (ขึ้นระเบียงแก้ว) – ถนนคนเดินชุนซีลู่ SERENGETI HOTEL CHENGDU หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน
6 ถนนโบราณจินหลี่ – เฉิงตู – กรุงเทพฯ (TG619 : 15.55-18.00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 17 ตุลาคม 2567 49,999 8,000 จอง
จอง
23 – 28 ตุลาคม 2567 49,999 8,000 จอง
จอง
6 – 11 พฤศจิกายน 2567 39,999 8,000 จอง
จองสอบถาม