fbpx

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูผาหิมะกลาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน ศูนย์หมีแพนด้า

ราคาเริ่มต้น ฿ 35,900
รหัสทัวร์ QQGO1TFU-SL002
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานหวงหลง
  • อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกลาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน
  • จตุรัสหยางเทียนหวู่ – รูปปั้นหมีแพนด้าเซลฟี่
  • ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ)
  • ถนนโบราณซศอยกว้างซอยแคบ + ร้าน POP MART
  • ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก – สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู Manhua Manor
  • วัดต้อฉือ – ช้อปปิ้งถนนไท่กู่หลี
  • ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่ – ชมหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง (SL932 : 17.30 – 21.15) – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ Holiday inn Express Chengdu Tianfu Airport Zone หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
2 เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว Celebrity Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) Celebrity Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4 อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น+รถแบตเตอรี่ 1 ขา) – เมืองเม่าเสี้ยน Maoxian International Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว
5 เม่าเสี้ยน – อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกลาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า) – เม่าเสี่ยน Maoxian International Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว
6 เม่าเสี้ยน – เมืองตูเจียงเยี่ยน – จตุรัสหยางเทียนหวู่ – รูปปั้นหมีแพนด้าเซลฟี่ – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ) – เฉิงตู – ถนนโบราณซศอยกว้างซอยแคบ + ร้าน POP MART – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก Serengeti Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว
7 สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู Manhua Manor – วัดต้อฉือ – ช้อปปิ้งถนนไท่กู่หลี – ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่ – ชมหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS – สนามบินเฉิงตู (SL933 : 22.15 - 00.15+1) กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 – 20 ต.ค.67 42,900 7,500 จอง
จอง
21 – 27 ต.ค.67 42,900 7,500 จอง
จอง
28 ต.ค. – 3 พ.ย.67 42,900 7,500 จอง
จอง
04 – 10 พ.ย.67 35,900 7,500 จอง
จอง
11 – 17 พ.ย.67 35,900 7,500 จอง
จองสอบถาม