fbpx

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ดูหมีแพนด้า สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู

ราคาเริ่มต้น ฿ 35,900
รหัสทัวร์ QQGO1TFU-MU007
สายการบิน China Eastern Airlines / MU
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน 
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานหวงหลง 
  • ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ)
  • สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู Manhua Manor 
  • วัดต้อฉือ – ช้อปปิ้งถนนไท่กู่หลี 
  • ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่ – ชมหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS 
  • ถนนโบราณจิ๋นหลี่


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ (MU5036: 19.15 – 22.55) – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ Jiuding International Hotel หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว
2 เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว Celebrity Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) – ชมโชว์ทิเบต Celebrity Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4 อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น+รถแบตเตอรี่ 1 ขา) – เมืองตูเจียงเยี่ยน Zhongyan International Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว
5 เมืองตูเจียงเยี่ยน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ) – เฉิงตู – สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู Manhua Manor – วัดต้อฉือ – ช้อปปิ้งถนนไท่กู่หลี – ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่ – ชมหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS + ร้าน POP MART *เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าต้นตำรับเสฉวน Rightway Xiyue Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า 5 ดาว
6 ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินเฉิงตู ภูมิ (MU5035: 16.05 – 18.10) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 – 16 ก.ย.67 35,900 6,000 จอง
จอง
18 – 23 ก.ย.67 35,900 6,000 จอง
จอง
09 – 14 ต.ค.67 39,900 6,500 จอง
จอง
15 – 20 ต.ค.67 39,900 6,500 จอง
จอง
16 – 21 ต.ค.67 39,900 6,500 จอง
จอง
17 – 22 ต.ค.67 39,900 6,500 จอง
จอง
01 – 06 พ.ย.67 35,900 6,000 จอง
จองสอบถาม