fbpx

ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,899
รหัสทัวร์ CIGCHBH1
สายการบิน Greater Bay Airlines [HB]
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • จุดชมวิววิคตอเรีย
  • วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์
  • วัดแชกงหมิว
  • ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – SYMPHONY OF LIGHT HOTEL EASE ACCESS TSUEN WAN
2 เกาะฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรีย – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก – เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก HOTEL EASE ACCESS TSUEN WAN
3 ดหวังต้าเซียน – สนามบินฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10-12 พฤษภาคม 2567 15,899 5,900 จอง
จอง
24-26 พฤษภาคม 2567 14,899 5,900 จอง
จอง
31พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2567 14,899 5,900 จอง
จอง
01-03 มิถุนายน 2567 17,899 5,900 จอง
จอง
08-10 มิถุนายน 2567 14,899 5,900 จอง
จอง
22-24 มิถุนายน 2567 14,899 5,900 จอง
จอง
05-07 กรกฎาคม 2567 15,899 5,900 จอง
จอง
20-22 กรกฎาคม 2567 17,899 5,900 จอง
จอง
27-29 กรกฎาคม 2567 17,899 5,900 จอง
จอง
10-12 สิงหาคม 2567 17,899 5,900 จอง
จอง
17-19 สิงหาคม 2567 15,899 5,900 จอง
จอง
24-26 สิงหาคม 2567 15,899 5,900 จอง
จอง
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2567 15,899 5,900 จอง
จองสอบถาม