fbpx

ฮ่องกง สายมูเรียกพี่ เซินเจิ้น ซัวเถา

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,900
รหัสทัวร์ QQGO1HKG-EK041
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
 • ขอพรเทพเจ้าหมั่นไตกวั้น และเทพเจ้าโหมวไตกวั้น
 • สักการะพระศรีศากยมุนีและเจ้าแม่กวนอิมพันมือ ณ วัดฮงฟา
 • ขอพรเทพเจ้ากวนอูในเรื่องหน้าที่การงาน โชคลาภ
 • นมัสการเจ้าแม่ทับทิมเสริมสิริมงคล
 • เช็คอินถ่ายรูปสถานที่ยอดฮิต Sea World
 • แวะถ่ายรูปร้านหนังสือสุดชิคที่เปิดใหม่ ร้านหนังสือจงซูเก๋อ
 • เที่ยวชมและสัมผัสวัฒนธรรมของชาวฮากกา
 • ชมการแสดงแสงสีเสียง โชว์น้ำพุ 3 มิติ
 • นมัสการเจ้าพ่อเสือขอพรเรื่องธุรกิจการค้า ณ เฮียงบู้ซัว
 • ช้อปปิ้งจุใจ ฮ่องกง..ย่านจิมซาจุ่ย และ ถนนคนเดินตงเหมินที่เซินเจิ้น


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติฮ่องกง (EK384 BKK-HKG 14:00-18:05) – เมืองเซินเจิ้น Hong Li Lai Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 วัดฮงฟา – วัดกวนอู – วัดเจ้าแม่ทับทิม – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – SEA WORLD – ร้านหนังสือจงซูเก๋อ – ถนนคนเดินตงเหมิน – โชว์น้ำพุ 3 มิติ MANGROVE GROOVE Hong Li Lai Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เมืองเซินเจิ้น – เมืองซัวเถา (โดยนั่งรถไฟความเร็วสูง) – เฮียงบู้ซัว (เจ้าพ่อเสือ) – เมืองเซินเจิ้น – หมู่บ้านฮากกา – ฮ่องกง (โดยรถโค้ช) – ถนนซุปเปอร์สตาร์ – อะ ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์ The Kimberley Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 วัดหลินฟ้า – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดหมั่นโหม่ว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิ่มซาจุ่ย – ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385 : 21.30-23.45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 – 30 มิ.ย. 67 19,900 5,900 จอง
จอง
04 – 07 ก.ค. 67 19,900 5,900 จอง
จอง
11 – 14 ก.ค. 67 20,900 5,900 จอง
จอง
25 – 28 ก.ค. 67 20,900 5,900 จอง
จอง
08 – 11 ส.ค. 67 21,900 5,900 จอง
จอง
22 – 25 ส.ค. 67 21,900 5,900 จอง
จอง
05 – 08 ก.ย. 67 21,900 5,900 จอง
จอง
12 – 15 ก.ย. 67 21,900 5,900 จอง
จอง
19 – 22 ก.ย. 67 21,900 5,900 จอง
จอง
10 – 13 ต.ค. 67 23,900 5,900 จอง
จอง
19 – 22 ต.ค. 67 22,900 5,900 จอง
จอง
23 – 26 ต.ค. 67 23,900 5,900 จอง
จอง
25 – 28 ต.ค. 67 22,900 5,900 จอง
จอง
07 – 10 พ.ย. 67 22,900 5,900 จอง
จอง
21 – 24 พ.ย. 67 22,900 5,900 จอง
จอง
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 67 22,900 5,900 จอง
จอง
05 – 08 ธ.ค. 67 23,900 5,900 จอง
จอง
12 – 15 ธ.ค. 67 22,900 5,900 จอง
จอง
13 – 16 ธ.ค. 67 22,900 5,900 จอง
จองสอบถาม