fbpx

ฮ่องกง มูให้สุด ไหว้พระ นองปิง ช้อปปิ้ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,900
รหัสทัวร์ QQGO1HKG-EK039
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้านองปิง
  • สักการะพระใหญ่โป่วหลิน
  • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
  • หมุนกังหันนำโชค ขอพรเทพเจ้าแชกง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติฮ่องกง (EK384 BKK-HKG 14:05-18:05) – อะ ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์ Prudential Hotel หรือ The Cityview Hotel หรือ The Kimberley Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 วิคตอเรียพีค – เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่ทับทิม – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย Prudential Hotel หรือ The Cityview Hotel หรือ The Kimberley Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 วัดแชกงหมิว – กระเช้านองปิง 360 – พระใหญ่เกาะลันเตา – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385 HKG-BKK 21:30-23:45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 – 08 มิ.ย. 67 18,900 9,500 จอง
จอง
13 – 15 มิ.ย. 67 18,900 9,500 จอง
จอง
20 – 22 มิ.ย. 67 18,900 9,500 จอง
จอง
27 – 29 มิ.ย. 67 18,900 9,500 จอง
จอง
04 – 06 ก.ค. 67 19,900 9,500 จอง
จอง
11 – 13 ก.ค. 67 19,900 9,500 จอง
จอง
18 – 20 ก.ค. 67 19,900 9,500 จอง
จอง
21 – 23 ก.ค. 67 19,900 9,500 จอง
จอง
25 – 27 ก.ค. 67 19,900 9,500 จอง
จอง
28 – 30 ก.ค. 67 19,900 9,500 จอง
จอง
08 – 10 ส.ค. 67 19,900 9,500 จอง
จอง
15 – 17 ส.ค. 67 19,900 9,500 จอง
จอง
22 – 24 ส.ค. 67 19,900 9,500 จอง
จอง
29 – 31 ส.ค. 67 19,900 9,500 จอง
จองสอบถาม