fbpx

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 5 วัดดัง

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,899
รหัสทัวร์ CIGCCXH2
สายการบิน Cathay Pacific / CX
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
  • เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ
  • วัดแชกงหมิว
  • วัดหวังต้าเซียน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท – จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - AVENUE OF STARS - ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT METROPARK KOWLOON HOTEL
2 เกาะลันเตา - สวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ METROPARK KOWLOON HOTEL
3 เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้ง ย่านมงก๊ก – สนามบินฮ่องกง (เซ็กแล็บก็อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25-27 พฤษภาคม 2567 23,899 6,900 จอง
จอง
08-10 มิถุนายน 2567 22,899 6,900 จอง
จอง
15-17 มิถุนายน 2567 22,899 6,900 จอง
จอง
22-24 มิถุนายน 2567 22,899 6,900 จอง
จอง
29 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2567 23,899 6,900 จอง
จอง
05-07 กรกฎาคม 2567 23,899 6,900 จอง
จอง
06-08 กรกฎาคม 2567 23,899 6,900 จอง
จอง
12-14 กรกฎาคม 2567 23,899 6,900 จอง
จอง
13-15 กรกฎาคม 2567 23,899 6,900 จอง
จอง
20-22 กรกฎาคม 2567 25,899 6,900 จอง
จอง
02-04 สิงหาคม 2567 24,899 6,900 จอง
จอง
23-25 สิงหาคม 2567 24,899 6,900 จอง
จอง
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2567 23,899 6,900 จอง
จองสอบถาม