fbpx

ฮ่องกง กระเช้านองปิง ไหว้พระ 6 วัดดัง

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,899
รหัสทัวร์ CIGCCXH1
สายการบิน Cathay Pacific / CX
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
  • AVENUE OF STARS
  • กระเช้านองปิง 360
  • วัดหวังต้าเซียน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท – จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - AVENUE OF STARS - ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT KOWLOON HOTEL
2 เกาะลันเตา - กระเช้านองปิง 360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้งCITY GATE OUTLET METROPARK KOWLOON HOTEL
3 เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก – สนามบินฮ่องกง (เซ็กแล็บก็อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06-08 กรกฎาคม 2567 20,899 6,900 จอง
จอง
12-14 กรกฎาคม 2567 20,899 6,900 จอง
จอง
13-15 กรกฎาคม 2567 20,899 6,900 จอง
จอง
20-22 กรกฎาคม 2567 22,899 7,900 จอง
จอง
02-04 สิงหาคม 2567 21,899 7,900 จอง
จอง
23-25 สิงหาคม 2567 21,899 7,900 จอง
จอง
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2567 20,899 6,900 จอง
จองสอบถาม