fbpx

ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-ไหว้พระ6วัด

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,899
รหัสทัวร์ CIGTGH1
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระใหญ่เทียนถาน
  • กระเช้านองปิง 360
  • ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – เกาะลันเตา – กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET – SYMPHONY OF LIGHT กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – เกาะลันเตา – กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET – SYMPHONY OF LIGHT
2 เกาะฮ่องกง – จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย (รถโค้ช) – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม HARBOUR PLAZA 8 DEGREES
3 เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน –อิสระช้อปปิ้งย่านมงก๊ก – สนามบินฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04-06 พฤศจิกายน 2566 21,899 7,900 จอง
จอง
04-06 ธันวาคม 2566 22,899 7,900 จอง
จอง
07-09 ธันวาคม 2566 22,899 7,900 จอง
จอง
11-13 ธันวาคม 2566 22,899 7,900 จอง
จอง
15-17 ธันวาคม 2566 22,899 7,900 จอง
จอง
15-17 ธันวาคม 2566 25,899 8,900 จอง
จองสอบถาม