fbpx

สนุกสุดมันส์ 2 สวนสนุกระดับโลก Universal Studio Beijing + Shanghai Disneyland ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ QQGO1PVG-TG001
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หาดไว่ทาน – Shanghai Disneyland เต็มวัน
  • ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมียว – Starbucks Reserve Roastery
  • นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
  • กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
  • ถนนหวังฝูจิ่ง Universal Studio Beijing เต็มวัน
  • จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG664 : 10.35-15.50) – เซียงไฮ้ – หาดไว่ทาน
2 Shanghai Disneyland เต็มวัน (รวมค่าบัตรเข้า + รถรับส่ง) Holiday Inn Express Shanghai Gongkang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมียว – Starbucks Reserve Roastery – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง (G20: 15.00 – 19.36) Holiday Inn Express Shanghai Gongkang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ถนนหวังฝูจิ่ง Ariva Beijing West Hotel & Serviced Apartments หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 Universal Studio Beijing เต็มวัน (รวมค่าบัตรเข้า + รถรับส่ง) Ariva Beijing West Hotel & Serviced Apartments หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – สนามบินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 17.05-21.20)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 13 ส.ค.67 49,900 6,500 จอง
จอง
19 – 24 ก.ย.67 49,900 6,500 จอง
จอง
10 – 15 ต.ค.67 49,900 6,500 จอง
จอง
19 – 24 ต.ค.67 49,900 6,500 จอง
จอง
23 – 28 ต.ค.67 49,900 6,500 จอง
จอง
21 – 26 พ.ย.67 49,900 6,500 จอง
จองสอบถาม