fbpx

ยุโรปตะวันออก Easy East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชก

ราคาเริ่มต้น ฿ 77,900
รหัสทัวร์ QQGO3VIE-OS002
สายการบิน Austrian Airlines [OS]
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชก

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เวียนนา – ฮัลสตัท – ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ
  • ปราก – สะพานชาร์ล – ชมปราสาทแห่งปราก
  • บราติสลาวา – บูดาเปสท์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  • โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง – OUTLET
  • เวียนนา – ถนนคาร์ทเนอร์ – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 สนามบินเวียนนา - บูดาเปสท์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ LEONARDO BUDAPEST
3 บูดาเปสท์ - Mc Arthur Glen Designer Outlet in Parndorf - บราติสลาวา HOTEL BRATISLAVA
4 บราติสลาวา - ปราก – ปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ล HOTEL EXPO PRAGUE
5 ปราก – คาร์โลวีวารี - เชสกี้ครุมลอฟ - ลินซ์ AMEDIA HOTEL LINZ
6 ลินซ์ - ฮัลสตัท – เวียนนา SIMM’S HOTEL
7 เวียนนา - เข้าพระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา
8 ดูไบ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18-25 กันยายน 2567 77,900 12,900 จอง
จอง
3-10 ตุลาคม 2567 77,900 12,900 จอง
จอง
7-14 ตุลาคม 2567 79,900 12,900 จอง
จอง
9-16 ตุลาคม 2567 79,900 12,900 จอง
จอง
21-28 ตุลาคม 2567 82,900 12,900 จอง
จอง
3-10 ธันวาคม 2567 80,900 12,900 จอง
จองสอบถาม