fbpx

มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบ!! 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,999
รหัสทัวร์ BT-TPE98_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟผิงชี
  • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
  • ช็อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืนชื่อดัง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน
2 เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไถจง หรือเทียบเท่า 3* มาตรฐานไต้หวัน
3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน
4 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14-17 ก.ค.67 19,999 จอง
จอง
21-24 ก.ค.67 20,999 จอง
จอง
28-31 ก.ค.67 20,999 จอง
จอง
04-07 ส.ค.67 19,999 จอง
จอง
11-14 ส.ค.67 20,999 จอง
จอง
25-28 ส.ค.67 16,999 จอง
จอง
08-11 ก.ย.67 17,999 จอง
จอง
22-25 ก.ย.67 18,999 จอง
จอง
06-09 ต.ค.67 19,999 จอง
จอง
11-14 ต.ค.67 24,999 จอง
จอง
13-16 ต.ค.67 20,999 จอง
จอง
20-23 ต.ค.67 20,999 จอง
จองสอบถาม