fbpx

มหัศจรรย์…JAPAN โตเกียว คามิโคจิ มัตสึโมโต้

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ BT-NRT03_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดอาซากุสะ  
  • มัตสึโมโต้ 
  • อุทยานคามิโคจิ 
  • ปราสาทมัตสึโมโต้  
  • สวนโออิชิปาร์ค
  • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 
  • จุดชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ 
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • มัตสึโมโต้ • อิออน มอลล์ MATSUMOTO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 อุทยานคามิโคจิ • ปราสาทมัตสึโมโต้ • สวนโออิชิปาร์ค FUJI NO MO RI HOTEL ระดับ 3 ดาว
4 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • จุดชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ • ศูนย์การเรียนรู้ชงชา • ช้อปปิ้งชินจูกุ INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567 30,999 จอง
จอง
20 – 24 มิถุนายน 2567 29,999 จอง
จอง
21 – 25 มิถุนายน 2567 29,999 จอง
จอง
17 – 21 กรกฎาคม 2567 31,999 จอง
จอง
19 – 23 กรกฎาคม 2567 32,999 จอง
จอง
20 – 24 กรกฎาคม 2567 31,999 จอง
จอง
26 – 30 กรกฎาคม 2567 33,999 จอง
จอง
27 – 31 กรกฎาคม 2567 33,999 จอง
จอง
07 – 11 สิงหาคม 2567 31,999 จอง
จอง
08 – 12 สิงหาคม 2567 33,999 จอง
จอง
10 – 14 สิงหาคม 2567 35,999 จอง
จอง
21 – 25 สิงหาคม 2567 30,999 จอง
จอง
22 – 26 สิงหาคม 2567 30,999 จอง
จอง
23 – 27 สิงหาคม 2567 31,999 จอง
จอง
28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2567 30,999 จอง
จอง
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2567 30,999 จอง
จอง
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2567 30,999 จอง
จอง
04 – 08 กันยายน 2567 30,999 จอง
จอง
05 – 09 กันยายน 2567 30,999 จอง
จอง
06 – 10 กันยายน 2567 30,999 จอง
จอง
11 – 15 กันยายน 2567 30,999 จอง
จองสอบถาม